เขาพนมแบกพันธุ์ปาล์ม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการทำสวนปาล์มน้ำมันที่ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากการเลือกพื้นที่ปลูก และมีการจัดการสวนที่เหมาะสม เพราะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันในระยะยาวและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ เขาพนมแบกพันธุ์ปาล์ม จึงพร้อมที่จะนำเสนอต้นกล้าปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (DxP) พันธุ์ดี ให้ผู้ที่สนใจที่จะปลูกปาล์มน้ำมัน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้ำมัน ฟรี โดยทางเรามีพันธุ์ปาล์มสายพันธุ์สุราษฎร์ธานี และ สายพันธุ์คอสตาริกา ไว้บริการท่านผู้สนใจ

ได้รับการรับรองจาก กรมวิชาการเกษตร
ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า เลขที่ 194/2556

Copyright © 2014 punpalm-surat.com All Rights Reserved.